Πρόστιμο στην NVIDIA για ψευδή στοιχεία σχετικά με το mining

NVIDIA

Ο αρμόδιος φορέας των ΗΠΑ επέβαλε στην NVIDIA πρόστιμο ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διότι κατέθεσε ψευδή στοιχεία σχετικά με τα έσοδα που της απέφερε το cryptomining, μέσω των πωλήσεων των gaming καρτών γραφικών της. Σύμφωνα με το φορέα, αυτό στέρησε από τους επενδυτές κρίσιμες πληροφορίες που χρειάζονταν ώστε να εκτιμήσουν τη θέση της εταιρείας στην αγορά.

Η έρευνα του SEC επικεντρώνεται στις ενέργειες της NVIDIA κατά το οικονομικό έτος 2018, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντικά κέρδη από τη δραστηριότητά της στο χώρο του gaming. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε στους επενδυτές ότι μεγάλο μέρος των πωλήσεων είχαν να κάνουν με το cryptomining και όχι με το gaming. Φυσικά, για το mining χρησιμοποιήθηκαν gaming κάρτες γραφικών και ως εκ τούτου η εταιρεία απέδωσε τα κέρδη της στο gaming.

Όπως αναφέρει το SEC, αυτά τα σημαντικά έσοδα και οι διακυμάνσεις στη ροή του χρήματος σχετίζονταν με ασταθή δραστηριότητα για τους επενδυτές και επομένως δεν μπορούσε να είναι ενδεικτικά της μελλοντικής πορείας της εταιρείας. Έτσι, οι επενδύσεις τους βρίσκονταν σε επισφαλή θέση.

Η NVIDIA δέχθηκε να πληρώσει το πρόστιμο, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα ευρήματα του SEC.