Η Meta δαπανά πάνω από 1 δις δολάρια μηνιαίως στο Metaverse

Metaverse

Η Meta δημοσίευσε τα οικονομικά στοιχεία της για το περασμένο έτος, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί το πιο δύσκολο στην ιστορία της. Τα συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της, είναι μάλλον ανάμεικτα.

Η εταιρεία πίσω από τα Facebook και Instagram, μεταξύ άλλων, δείχνει σημάδια ανάκαμψης σε ό,τι αφορά στην αξία των μετοχών της, ωστόσο δείχνει πως έχει ακόμα δρόμο να διανύσει. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εταιρεία συνεχίζει να τοποθετεί πολλούς από τους πόρους της στο Metaverse. Συγκεκριμένα, η Meta δαπάνησε $9,4 δις κατά τα πρώτα τρία τέταρτα του οικονομικού έτους, ενώ το ποσό έφτασε στα $4,28 δισεκατομμύρια κατά το τελευταίο τρίμηνο. Παρόλα αυτά, τα έσοδα από τον τομέα αυτό μειώνονται.

Υπενθυμίζουμε ότι η Meta απέλυσε 11.000 από τους εργαζομένους της, ήτοι το 13% του εργατικού δυναμικού της. Η εταιρεία δείχνει να έχει απορροφήσει με επιτυχία τους κραδασμούς της κίνησης αυτής. Παράλληλα, τα έσοδά της από τις διαφημίσεις εντός των εφαρμογών είναι αυξημένα, αλλά όχι σε επίπεδα που μπορούν να θεωρηθούν επιτυχία.

Είναι σαφές πως η Meta ανακάμπτει από μία πολύ άσχημη για την ίδια περίοδο, ωστόσο εγείρονται ερωτήματα ως προς τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται. Η ασάφεια που περικλείει το Metaverse δε βοηθά σε αυτό και ως εκ τούτου κάθε πρόβλεψη για την πορεία της, μοιάζει επισφαλής.