Η Spotify ζητά από την ΕΕ να λάβει μέτρα κατά της Apple

spotify

Η Spotify και άλλες εταιρείες έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων κατά της Apple. Το θέμα αφορά ορισμένες αντιανταγωνιστικές πρακτικές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης χρήσης του ιδιόκτητου συστήματος πληρωμών της. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την υποβολή της καταγγελίας, η αντιμονοπωλιακή αρχή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την έρευνά της, η οποία ξεκίνησε το 2020.

Η Spotify είχε καταθέσει καταγγελία τον Μάρτιο του 2019. Η εταιρεία πίστευε ότι η Apple καταχραζόταν τη δεσπόζουσα θέση της απαιτώντας τη χρήση του ιδιόκτητου συστήματος πληρωμών της και, συνεπώς, την καταβολή προμήθειας 30% για κάθε αγορά εντός εφαρμογής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσει έρευνα σε βάθος τον Ιούνιο του 2020. Τον Απρίλιο του 2021, η κοινοποίηση αιτιάσεων εστάλη στην Apple με τις δύο αθέμιτες πρακτικές, δηλαδή την επιβολή του συστήματος πληρωμών και την απαγόρευση στους προγραμματιστές να ενημερώνουν τους χρήστες για εναλλακτικές μεθόδους.

Αυτή είναι η τελευταία επίσημη πράξη, οπότε η διαδικασία φαίνεται να έχει σταματήσει, όπως μπορείτε να δείτε στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στην αντιμονοπωλιακή έρευνα. Τον Απρίλιο του 2022, διέρρευσαν φήμες για περαιτέρω ισχυρισμούς.

Εκτός από τις πρακτικές που σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην επιστολή που υπογράφουν οι Spotify, Deezer, Basecamp, Proton, Schibsted, European Publishers Council, France Digitale και News Media Europe επισημαίνονται επίσης οι περιορισμοί στην πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και οι αλλαγές στους όρους χρήσης των υπηρεσιών.

Οι εταιρείες και οι ενώσεις ζητούν την άμεση ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει η αθέμιτη συμπεριφορά της Apple, επισημαίνοντας ότι η έρευνα είναι πολύ αργή. Η έναρξη ισχύος του νόμου για τις ψηφιακές αγορές θα πρέπει να θέσει τέλος σε αυτές και άλλες αντιανταγωνιστικές πρακτικές, αλλά η Spotify δεν θέλει να περιμένει μέχρι τον Μάρτιο του 2024. Η Επιτροπή πρέπει να δράσει τώρα για να σταματήσει την Apple από το να βλάπτει τους προγραμματιστές και τους καταναλωτές.

Η πρώτη μου γνωριμία με το Nokia 3310 και το Nintendo 64, ήταν αρκετή για να κολλήσω με την τεχνολογία για πάντα. Αυτό το "μικρόβιο" οδήγησε στη ενασχόληση μου με την αρθρογραφία στον χώρο της τεχνολογίας και εν τέλει στη δημιουργία του Technoid.gr.