Η Ευρώπη θέλει αφαιρούμενες και αντικαταστάσιμες μπαταρίες

μπαταρίες

Αυτή την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε επί τροπολογίας που είχε αρχικά υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 σχετικά με έναν κανονισμό για τις μπαταρίες. Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του να καταστούν οι μπαταρίες πιο βιώσιμες, καθώς και αφαιρούμενες και αντικαταστάσιμες, ως βασική πτυχή της παράτασης της διάρκειας ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών που πωλούνται στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η ψηφοφορία αυτή είναι μόνο ένα πρώτο βήμα, θα χρειαστεί χρόνος για να εκδοθεί κανονισμός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι χρήστες θα μπορούν να αντικαθιστούν τις μπαταρίες στις συσκευές τους ανά πάσα στιγμή.

Ο επιθυμητός κανονισμός θα καλύπτει διάφορες πτυχές των μπαταριών, συμπεριλαμβανομένου του αποτυπώματος άνθρακα της παραγωγής, της συλλογής, της ανακύκλωσης, της χρήσης ανακυκλωμένου περιεχομένου, της σαφούς επισήμανσης και της γενικής δέουσας επιμέλειας. Ο πρωταρχικός σκοπός όλων αυτών είναι φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος: οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από τα smartphone, τα σκούτερ και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας των έξυπνων δικτύων και η εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής όλων αυτών των συσκευών θα απέτρεπε την περιττή σπατάλη, με συνακόλουθα οφέλη για το περιβάλλον.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και των ελαφρών οχημάτων μεταφοράς, ζητά να επιτρέπονται συσκευές που αντικαθίστανται από τον χρήστη, εμποδίζοντας τους κατασκευαστές να διαθέτουν συσκευές με ενσωματωμένες μπαταρίες- στον τομέα των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των ηλεκτρικών σκούτερ, ζητά να επιτρέπονται οι ανεξάρτητοι επισκευαστές και να απαγορεύεται στους κατασκευαστές να εγκαθιστούν λογισμικό που εμποδίζει την αντικατάσταση των μπαταριών ή άλλων εξαρτημάτων. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζητεί οι μπαταρίες να είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη από την έναρξη της εμπορίας.

Όλα αυτά συνάδουν με το “δικαίωμα στην επισκευή“, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα χρειαστούν χρόνο, η τελική απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στις 17 Μαρτίου και ο νέος κανονισμός θα μπορούσε να εκδοθεί ήδη το 2022. Σε κάθε περίπτωση, η πραγματική έναρξη ισχύος εκτιμάται αρχικά από το Κοινοβούλιο για το 2024, στο οποίο, ωστόσο, πρέπει να προστεθούν 12-24 μήνες καθυστέρησης για να επιτραπούν οι μακρές διαδικασίες προσαρμογής από τους παραγωγούς. Στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα εφαρμοστεί πριν από το 2026.

Η πρώτη μου γνωριμία με το Nokia 3310 και το Nintendo 64, ήταν αρκετή για να κολλήσω με την τεχνολογία για πάντα. Αυτό το "μικρόβιο" οδήγησε στη ενασχόληση μου με την αρθρογραφία στον χώρο της τεχνολογίας και εν τέλει στη δημιουργία του Technoid.gr.