Η ΕΕ κατά της προγραμματισμένης απαξίωσης hardware και λογισμικού

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοχεύει σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις ψηφιακές συσκευές. Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τα αιτήματά τους για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το “δικαίωμα επισκευής” των καταναλωτών, το οποίο λήγει στο τέλος του 2022.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τα προϊόντα να σχεδιάζονται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Υπό αυτή την έννοια, οι κατασκευαστές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ασφαλή επισκευή, με εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι ένα επαρκές δικαίωμα επισκευής περιλαμβάνει τη δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής/συντήρησης.

Μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης την απαξίωση του λογισμικού. Σύμφωνα με αυτούς, οι ενημερώσεις θα πρέπει να είναι εγγυημένες για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα και οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως, κατά τη στιγμή της αγοράς, σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτή. Τέλος, οι πρακτικές που περιορίζουν το δικαίωμα επισκευής ή οδηγούν σε απαξίωση θα μπορούσαν να θεωρηθούν “αθέμιτες εμπορικές πρακτικές” και να απαγορευτούν από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Το μη νομοθετικό κείμενο εγκρίθηκε με 509 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 13 αποχές.

Η πρώτη μου γνωριμία με το Nokia 3310 και το Nintendo 64, ήταν αρκετή για να κολλήσω με την τεχνολογία για πάντα. Αυτό το "μικρόβιο" οδήγησε στη ενασχόληση μου με την αρθρογραφία στον χώρο της τεχνολογίας και εν τέλει στη δημιουργία του Technoid.gr.