Η ΕΕ δρομολόγησε σχέδιο δορυφορικής συνδεσιμότητας

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί επίσης το δικό της δίκτυο δορυφορικής συνδεσιμότητας. Λίγους μήνες μετά την είσοδο του Elon Musk στην αγορά, η ΕΕ ανέλαβε να δηλώσει τις διαστημικές της φιλοδοξίες με την υποβολή πρότασης για την ασφαλή συνδεσιμότητα με βάση τη διαστημική τεχνολογία και κοινής ανακοίνωσης σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διέθεσε 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη ενός ad-hoc δικτύου που θα μπορεί να φέρει το διαδίκτυο ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Υπάρχουν δύο βασικά σημεία του έργου

  • Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας αδιάλειπτης, παγκόσμιας πρόσβασης σε ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών.
  • Να δοθεί η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να παρέχει εμπορικές υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπου κι αν βρίσκονται στην Ευρώπη, πρόσβαση σε προηγμένες, αξιόπιστες και γρήγορες συνδέσεις.

Όπως αναφέρθηκε, το συνολικό κόστος της πράξης εκτιμάται σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ και η συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα κατά την περίοδο 2022-2027 ανέρχεται σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση θα αντληθεί από διάφορες πηγές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα αποφέρει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 17-24 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας με περαιτέρω θετικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Όσον αφορά την ασφάλεια, με την εκθετική αύξηση του αριθμού των δορυφόρων σε τροχιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα στη διαχείριση της διαστημικής κίνησης για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων προτύπων και λειτουργιών, για την προώθηση της ασφαλούς και βιώσιμης χρήσης του διαστήματος, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Η πρώτη μου γνωριμία με το Nokia 3310 και το Nintendo 64, ήταν αρκετή για να κολλήσω με την τεχνολογία για πάντα. Αυτό το "μικρόβιο" οδήγησε στη ενασχόληση μου με την αρθρογραφία στον χώρο της τεχνολογίας και εν τέλει στη δημιουργία του Technoid.gr.